Zalety i wady leasingu

Leasing polega na umowie między dwiema stronami – leasingodawcą i leasingobiorcą. Leasingodawca oddaje w używanie określony przedmiot umowy, w związku z czym leasingobiorca zobowiązany jest wpłacać mu raty, których wysokość zostaje wcześniej ustalona. Okres używania danego przedmiotu jest również określony w umowie. Wpłata kolejnych rat jest rodzajem wykupu prawa do używania danego przedmiotu. W niektórych sytuacjach takie rozwiązanie okazuje się bardziej korzystne niż zaciągnięcie kredytu.

Wiele firm korzysta z leasingu zamiast z kredytu inwestycyjnego na maszyny i urządzenia, ponieważ jest mniej skomplikowany, nie wymaga zawiłych procedur i formalności kredytowych. Koszty leasingu są niższe niż kredytu. Poza tym jeżeli zaistnieje taka potrzeba można unieważnić umowę leasingu, co nie będzie niosło ze sobą takich konsekwencji jak zerwanie umowy kredytowej.

Leasing często też wybierany jest zamiast kredytu samochodowego. Na zakup samochodu firma może zaciągnąć pożyczkę hipoteczną lub gotówkową. Ta pierwsza udzielana jest na dłuższy okres czasu, ale wymaga dopełnienia różnych formalności. Kredyt gotówkowy przyznawany jest szybko i bez wielu załatwień, ale z kolei na krótki czas oraz zazwyczaj na niezbyt korzystnych warunkach.

Jak znaleźć dobra firmę leasingową? Często przedsiębiorcy porównują całkowity koszt leasingu, zamiast skupić się na szczegółowych warunkach leasingodawców. Niektórzy z nich nie doliczają na przykład do ceny całkowitej kwoty wykupu przedmiotu leasingu. Różne też może być oprocentowanie rat leasingowych. Ważny jest też sposób obliczania ich ilości, bo może powodować różnice w cenie.