Pożyczka na maszyny rolnicze

Podobnie jak przedsiębiorcy, rolnicy mają również do dyspozycji kilka możliwości zaciągnięcia kredytu na swoją działalność.

Kredyt obrotowy dla rolników udzielany jest na bieżące potrzeby związane z produkcją rolną. Podobnie jak w przypadku kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw, udzielany jest zwykle na 12 miesięcy, jednak w niektórych przypadkach okres spłaty może być wydłużony do 3, a w wyjątkowych sytuacjach nawet do 5 lat. Kredyt może być spłacany w transzach albo w całości. Jeśli chodzi o kwotę kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego rolnika. Uzależniona jest od zdolności kredytowej, ponoszonych nakładów na działalność rolniczą oraz prognozy finansowej, dotyczącej danej działalności. Oprocentowanie także ustala się z bankiem. Tego typy pożyczki często przyznawane są bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest rolnikom, którzy wykazują się odpowiednią zdolnością kredytową, na rozbudowę i modernizację gospodarstwa rolnego oraz na zakup licencji, patentów, udziałów itp. Istotne jest ścisłe określenie celu, na jaki kredyt będzie przeznaczony. Są to kredyty długoterminowe, spłacane w ratach wraz z odsetkami. Kwota pożyczki, oprocentowanie oraz forma zabezpieczenia kredytu ustalane są indywidualnie dla każdego kredytobiorcy.

Natomiast kredyt preferencyjny, czyli z dopłatami ARiMR do odsetek, może być przyznany na cele inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju gospodarstwa rolnego. Okres spłaty może wynosić nawet 15 lat, z możliwością jej odłożenia do 2 lat. Wysokość kredytu natomiast może wynosić nawet do 95% wartości inwestycji. Szczegółowe warunki uzależnione są od rodzaju projektu i działalności rolniczej.